pedagog specjalny oligofrenopedagog surdopedagog tyflopedagog logopeda neurologopeda specjalista resocjalizacji terapeuta pedagogiczny terapeuta ASD terapeuta SI neuroterapeuta Biofeedback socjoterapeuta trener WWR i TUS nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej nauczyciel plastyki i etyki

Terapia Twardogóra


mgr Kinga Świderska

O MNIE

Jestem pedagogiem specjalnym z zakresu resocjalizacji, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki i pedagogiki korekcyjnej (terapia pedagogiczna), socjoterapeutą, neuroterapeutą, specjalistą w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, logopedą i neurologopedą. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego PTT i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego PTP…..

Od roku 2010 zawodowo pracuję z dziećmi. Pracowałam w Szkole Specjalnej, w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i w szkołach podstawowych. Specjalizuję się w prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, z niepełnosprawnością intelektualną i słuchową, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w komunikowaniu się i z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. Specjalizuje się w dziedzinie samoregulacji i technik biofeedback. W pracy z klientami skupiam się na oddechu w celu obniżenia poziomu stresu, redukcji bólu, poprawy koncentracji uwagi i wydajności. Jako metodę wspomagającą proces terapeutyczny wykorzystuję min. trening słuchowy wg Metody Warnkego i Mindfulness-techniki relaksacji i uważności w terapii Biofeedback. Specjalizuję się również w reedukacji dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu.

Kształcenie:
• Pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogika
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową-Surdopedagogika
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową- Tyflopedagogika dla pedagogów specjalnych
• Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej dla pedagogów specjalnych
• Pedagogika korekcyjna- terapia pedagogiczna
• Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej
• Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
• Pedagogika sztuki- Plastyka w szkole
• Etyka w szkole
• Logopedia
• Neurologopedia

Kursy, szkolenia, webinaria:
1. Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka?
2. Jak wspierać dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi (Autyzm, Asperger, ADHD, zaburzenia zachowania).
3. Trening słuchowy wg Metody Warnkego
4. Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu.
5. Umiejętności interpersonalne.
6. Prowadzenie spotkań.
7. Terapia zaburzeń językowych dzieci w wieku 0-6.
8. E-learning- nauczanie zdalne w praktyce.
9. Sztuka motywacji.
10. Jak rozpoznać i wspierać dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
11. Terapia ręki.
12. EEG Biofeedback I i II stopnia
13. W jaki sposób obserwować dziecko, by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne.
14. Mindfulness- techniki relaksacyjne i uważności w terapii Biofeedback.
15. Rozwój i funkcjonowanie seksualne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
16. Gimnastyka mózgu – Kinezjologia Edukacyjna.

…..

Publikacje: M. Sekułowicz, K. Świderska, Ewolucja postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością [w:] Społeczno-pedagogiczne konteksty niepełnosprawności, T. Żółkowska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011
logo-header-small-przezroczysty

Terapia pedagogiczna, Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, Terapia dzieci ze stwierdzonym niedosłuchem, Arteterapia-Plastykoterapia, EEG Biofeedback, Trening słuchowy wg Metody Warnkego, Zajęcia ogólnorozwojowe, Trening koncentracji

TerapiaTwardogóra.pl

COVID-19

W związku z pandemią Koronawirusa COVID-19 rejestracja możliwa jedynie telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu.