AKTUALNOŚCI

UWAGA !!!

COVID-19


Działając wobec negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w zakresie problemów w sferze emocjonalnej i społecznej, w dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021r. zapraszam mieszkańców miasta i gminy Twardogóra, a w szczególności rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na bezpłatne konsultacje.

Moja oferta jest wsparciem dla szkół i placówek oświatowych podległych Burmistrzowi MiG Twardogóra, której celem jest min. wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, stymulowanie aktywności twórczej, wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych.

W okresie pandemii dzieci opuściła wiara we własne siły i możliwości. Często wynikiem tego, jest brak motywacji do działania i chęci doskonalenia umiejętności. W okresie izolacji związanej z epidemią, młodsze dzieci czuły się niepewnie, były przestraszone i zlęknione, dzieci doświadczyły zaburzeń snu, koszmarów sennych, osłabionego apetytu, pobudzenia i nieuwagi. Nastąpił spadek poziomu emocji u dzieci w wyniku zaburzonej rutyny (codzienne zajęcia w szkole), nudy, braku możliwości uczestniczenia w spotkaniach z przyjaciółmi i korzystania z zajęć pozalekcyjnych.
Dzieci mogą mieć trudności w nawiązaniu relacji ze swoimi nauczycielami i rówieśnikami po ponownym otwarciu szkół, a długoterminowa izolacja przyczyniła się do złego samopoczucia psychicznego.

Jeżeli Twoje dziecko:
• nie jest zainteresowane kontaktami społecznymi (z dorosłymi ani dziećmi) lub boi się ich,
• podejmuje wyłącznie dziwne, monotonne i niezróżnicowane zabawy,
• niechętnie rysuje, nie uczy się czynności samoobsługowych,
• ma trudności z aklimatyzacją w przedszkolu, szkole,
• dziecko jest bardzo uparte, krnąbrne, wymusza na Tobie różne zachowania atakami histerii,
• często zapada na różne choroby, jest przewlekle chore lub niepełnosprawne,
• cokolwiek w jego zachowaniu niepokoi Cię,
• masz wątpliwości, czy stosujesz właściwe metody wychowawcze,
• posiada orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej ze wskazaniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
• posiada następujące trudności:
• obniżony poziom inteligencji,
• niezrozumienie zasad matematyki, kłopoty z operowaniem liczbami,
• „połykanie” liter w trakcie pisania, problemy z czytaniem, pismo tak koślawe, że niemal nieodczytywalne,
• niedosłuch,
• agresja,
• wycofanie społeczne, trudności w nawiązywaniu relacji, nieśmiałość,
• trudności ze skupieniem uwagi

UWAGA !!!

Gabinet Syców


W Sycowie, już od 1 września serdecznie zapraszamy do Specjalistycznej poradni dla dzieci i młodzieży „Terapia i Edukacja”. Gabinet będzie mieścić się w SPZOZ w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 2 (na parterze). Już zapraszam do rejestracji: ☎️ 500-851-802, mgr Kinga Świderska Ul. Wrocławska 2 56-500 Syców (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej)

UWAGA !!!

Pedagog specjalny online


mgr Kinga Świderska w każdy piątek w godz. 19:00-20:00 zaprasza na bezpłatne konsultacje online w zakresie pedagogiki specjalnej. ☎️ 500-851-802

UWAGA !!!

Otwarcie Centrum Rozwoju i Wsparcia w Twardogórze.


Z przyjemnością informuję, że w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej 45b (I piętro) w dniu 19.10.2020 r. otwarte zostaje Centrum Rozwoju i Wsparcia Poradnia dla dzieci i młodzieży „Terapia i Edukacja” (obok Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II). Poradnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 i w soboty w godz. 9.00-13.00. Dzieci i młodzież zostaną objęci pomocą i wsparciem pedagoga specjalnego, oligofrenopedagoga, specjalisty resocjalizacji, psychopedagog a, terapeuty pedagogicznego, neuroterapeuty Biofeedback, socjoterapeuty, rewalidatora, psychologa. Oferta pomocy i wsparcia znajduje się na stronie www.terapiatwardogora.pl

. Konsultacje, spotkania, zajęcia i terapie będą odbywać się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności dot. COVID-19. Z uwagi na COVID-19 rejestracja będzie odbywać się tylko telefonicznie w godz. 15.00-19.00 tel. 500-851-802. Od dziś (piątek) serdecznie zapraszam do rejestracji.
logo-header-small-przezroczysty

Terapia pedagogiczna, Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, Terapia dzieci ze stwierdzonym niedosłuchem, Arteterapia-Plastykoterapia, EEG Biofeedback, Trening słuchowy wg Metody Warnkego, Zajęcia ogólnorozwojowe, Trening koncentracji

TerapiaTwardogóra.pl

COVID-19

W związku z pandemią Koronawirusa COVID-19 rejestracja możliwa jedynie telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu.