POMOC I WSPARCIE

CENNIK

50 min
KONSULTACJE

I PORADY
 • Pedagog Specjalny 150 PLN
 • Oligofrenopedagog 150 PLN
 • Neuroterapeuta 150 PLN
 • Socjoterapeuta 150 PLN
 • Specjalista resocjalizacji 150 PLN
 • Terapeuta pedagogiczny 150 PLN
 • Surdopedagog 150 PLN

50 min
POMOC

PSYCHOLOGICZNA
 • Pomoc psychologiczna 160 PLN

50 min
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

PROCES UCZENIA SIĘ
 • Korepetycje 120 PLN
 • Rewalidacja120 PLN
 • Wczesna nauka czytania120 PLN
 • Zajęcia ogólnorozwojowe120 PLN

50 min
TERAPIE

I TRENINGI
 • Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera120 PLN
 • Terapia pedagogiczna120 PLN
 • Terapia dzieci z afazją120 PLN
 • Terapia dzieci ze stwierdzonym niedosłuchem120 PLN
 • Arteterapia-Plastykoterapia120 PLN
 • Trening słuchowy wg Metody Warnkego120 PLN
 • Trening koncentracji120 PLN
 • Trening efektywnego uczenia się120 PLN
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju120 PLN
 • Terapia ręki120 PLN

45 min
EEG

BIOFEEDBACK
 • 1 sesja90 PLN
 • 10 sesji800 PLN
 • 20 sesji1500 PLN

50 min
INNE

Usługi
 • Pomoc seksuologiczna ONLINE 120 – 150 PLN
 • Trening Myślenia Twórczego i Zdolności Językowych – PLN
 • Trening umiejętności społecznych (zajęcia w grupowe) 50 PLN

logo-header-small-przezroczysty

Terapia pedagogiczna, Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, Terapia dzieci ze stwierdzonym niedosłuchem, Arteterapia-Plastykoterapia, EEG Biofeedback, Trening słuchowy wg Metody Warnkego, Zajęcia ogólnorozwojowe, Trening koncentracji

TerapiaTwardogóra.pl

COVID-19

W związku z pandemią Koronawirusa COVID-19 rejestracja możliwa jedynie telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu.